Hasičské slavnosti 2020

 

Hasičské slavnosti byly přesunuty na rok 2021

uskuteční se v náhradním termínu 11. a 12. 6. 2021