Vánoční trhy se Zahradou Čech

26. 11. - 23. 12. 2021

Otevírací doba: 11–20 hodin

Kontaktní údaje

Na výše uvedený e-mail bude zaslána zálohová faktura. Prosím pravidelne kontrolujte své e-mailové schránky!
ANO NE
Poštovní adresa je jiná než fakturační

Sortiment předváděného a prodáváného zboží

PRODEJ SVAŘENÉHO VÍNA NENÍ POVOLEN!

Kalkulace ceny

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období, kromě konkrétně vyznačených.

Objednávka stánků na mírovém náměstí v litoměřicích

Organizátor si vyhrazuje právo zaplnit nejprve stánky v majetku ZČ a poté přijímat přihlášky prodejců s vlastními stánky. Dále organizátor určuje vizualizaci stánku, podoba stánku musí mít dobový ráz, aby nerušila atmosféru akce.ANO NE


Organizační pokyny budou zaslány na email nejpozději týden před začátkem akce.

Podpisem obou smluvních stran se uzavírá smlouva o poskytnutí služeb, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v této smlouvě, organizačních pokynech a závazných podmínkách k účasti, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

KONTAKTNÍ A ZMOCNĚNÉ OSOBY (DÁLE JEN OPRÁVNĚNÉ OSOBY) UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ) SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM VEŠKERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICHŽ ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY. OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM UVEDENÝM VE SMLOUVĚ NÁLEŽÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).
Obě smluvní strany jsou povinny dodržovat všechna aktuální nařízení Vlády ČR související s pandemickou situací. V době zákazu provozování činnosti se budou smluvní strany domlouvat individuálně.
Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.


Zároveň zplnomocňujeme pana/í
k projednávání dalších záležitostí vyplívajících z naší účasti na uvedené akci.Mapa výstaviště

Mapa výstaviště
Facebook Instagram