GASTRO FOOD FEST na Zahradě Čech 2017

21.10. - 22.10. 2017

Otevírací doba: sobota 10-18 hodin, neděle 10-17 hodin

Kontaktní údaje

Na výše uvedený e-mail bude zaslána zálohová faktura. Prosím pravidelne kontrolujte své e-mailové schránky!
ANO NE
Poštovní adresa je jiná než fakturační

Sortiment předváděného a prodáváného zboží

Poznámka

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období, kromě konkrétně vyznačených

NA AKCI SE PLATÍ FIKTIVNÍ MĚNOU, TZV.: „LIŤÁKY“ (LT) • HODNOTA 1LT = 25 KČ

Rozdělení do sekce

Organizátor si vyhrazuje právo neuzavřít přihlášku s vystavovatelem ci prodejcem nabízející sortiment, který úzce nekoresponduje s charakterem výstavy!

Restaurace - rozměr stánku 6 x 3 m

Nápoje (alko/nealko/káva/čaj/pivo/víno) - rozměr stánku 3 x 3 m

Ostatní - rozměr stánku není stanoven, kalkulace se odvíjí dle m2

KALKULACE CENY

Kvůli zachování jednotného vizuálu akce, si organizátor vyhrazuje právo zajistit pro všechny vystavovatele/prodejce základní prodejní prostor ohraničující pozici pri akci (stavba ze stavebního systému ZČ nebo stan). Dekorace a vybavení prodejní plochy je na náklady vystavovatele/prodejce.

1. Objednávka ploch

Cena pavilonu je odvislá dle funkcnosti a vybavenosti jednotlivého pavilonu. Rastr pavilonu na vyžádání u referenta výstavy. Cena za nájem je uvedena jako sazba za všechny dny konání akce.

2. Objednávka dalších služeb

A) PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vlastní elektrocentrála je možná pouze ve vymezeném prostoru a po dohodě s referentem výstavy. Vystavovatel se zavazuje, že přípojku bude využívat pouze k vlastní potřebě a neumožní připojení dalším osobám.

B) PŘÍPOJKA A ODBĚR VODY

C) PARKOVÁNÍ

D) ÚKLID VÝSTAVNÍHO STÁNKU

E) NABÍDKA REKLAMNÍCH SLUŽEB V PROSTORÁCH VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADY ČECH

Individuální kalkulace na základě požadavků klienta.

F) MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Vystavovatel s objednanou plochou do 30 m2 obdrží 2 ks identifikačních náramků zdarma, s objednanou plochou nad 30 m2 3 ks identifikačních náramků zdarma. Prodejce obdrží 1 ks identifikační náramek zdarma. Další identifikační náramky lze objednat za úhradu. Cena za 1ks identifikačního náramku se rovná ceně za dospělou osobu bez slevy s DPH.

Prohlašujeme, že veškerá objednaná plnění, včetne registračního poplatku uhradíme pořadateli na základě zálohové faktury zaslané na mail uvedený v záhlaví Závazné přihlášky do data splatnosti. Podpisem potvrzujeme, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v této Závazné přihlášce, Organizačních pokynech dané akce a Závazných podmínkách k účasti (všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení na webových stránkách Organizátora).


STORNOVACÍ POPLATEK
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 35 – 21 dnů před zahájením výstavy, se zavazujeme uhradit pořadateli částku ve výši 50 % z ceny objednaných služeb.
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 20 – 0 dnů před zahájením výstavy, se zavazujeme uhradit pořadateli částku ve výši 100 % z ceny objednaných služeb.


UPOZORNĚNÍ

Platba v hotovosti na místě je zpoplatněna paušální částkou 500 vč. DPH.
Po zpracování odevzdané/odeslané přihlášky se stává přihláška závaznou. Její první změna je zdarma. Jakákoli další úprava je zpoplatněna částkou 150 Kč bez DPH (á změna).
Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.


Zároveň zplnomocňujeme pana/í
k projednávání dalších záležitostí vyplívajících z naší účasti na uvedené akci.